Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Зам.-председателят на ДАЗД участва в откриването на Център за деца с аутизъм в гр. Плевен

19.10.2018г.

Всички ние знаем, че децата се нуждаят най-много от грижи, закрила, любов и сигурност. Детето с разстройство от аутистичния спектър чувства щастие, мъка и болка, като всички останали деца, но не може да изрази чувствата и усещанията си като тях. То се нуждае от терапия и грижи, от приемане и подкрепа, за да развива способностите си.

Вярвам, че специалистите, работещи в Центъра, който откриваме днес, ще подобрят комуникацията, разбирането и социализацията на децата от аутистичния спектър, ще им създадат мотивация, знания и умения, чрез които тези момчета и момичета ще заемат равностойно място в нашето общество и ще получат шанс за достоен живот. Това заяви зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Валери Йорданов в приветствието си при откриването на Център за деца с аутизъм в гр. Плевен. Услугата е създадена по инициатива на Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България".

В официалната церемония се включиха г-жа Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, г-н Георг Спартански – кмет на Община Плевен, представители на областна администрация, гости, родители и деца.

Центърът е разположен в сграда от 1600 кв. м, предоставена от Община Плевен. В него обучен екип от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ ще помага със съвременни терапевтични методи за развитието на децата с разстройство от аутистичния спектър и на техните семейства, които живеят в Северна България.

Първата услуга по приложен поведенчески анализ за работа с момчета и момичета с аутизъм е открита през септември 2015 г. в гр. София. В момента в центъра в кв. „Горубляне“ се работи с 36 деца от цялата страна.