Зам.-председателят на ДАЗД участва в семинар за ползите и предизвикателствата при деинституционализацията на децата в България

07.11.2018г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съвместно с Фондация „ЛУМОС“ проведоха семинар, който е част от Националната кампания „Мисията е възможна“. Представители на институции, общини и  неправителствените организации дискутираха трудностите и научените уроци от старта на деинституционализацията на децата през 2009 г. до момента и обсъдиха възможностите за подобряване на координацията при провеждане на последния етап от реформата. По покана на Фондация „ЛУМОС“ специален гост-лектор на семинара бе комуникационния експерт Емили Кулуварис.

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова откри събитието. „Деинституционализацията е най-сложната, най-трудната, най-успешната, но и най-противоречивата на моменти реформа в социалната сфера. Благодаря на всички Вас за смелостта за тази толкова тежка реформа. Научихме се да работим всички заедно, да слушаме различните мнения и да уважаваме усилията на всеки“, подчерта зам.-министърът. Русинова изтъкна, че чрез доброто партньорство с неправителствения сектор и добрата работа на терен е намерена вярната рецепта за успеха на реформата.

Участниците в семинара се обединиха около извода, че един от най-силните компоненти, който до момента липсва при реализирането на деинституционализацията на децата, е широката обществена подкрепа за тази реформа. „Резултатите, постигнати чрез промяната в грижата за деца, ни показва, че вървим по правилния път и трябва да продължим по него, докато не бъде затворена и последната специализирана институция. Действията ни ни ще бъдат още по-успешни, когато са подкрепени от цялото общество“, това заяви зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Валери Йорданов по време на форума. 

Усилията в предстоящия последен етап от закриване на домовете за деца ще бъдат насочени именно към обръщане на негативните обществени нагласи и информиране на местната общественост за ползите от изграждането на новите социални услуги, към възможностите, които се предоставят на децата в тях и разликата им със старите специализирани институции.

Издигането на престижа на професията на социалния работник е част от мисията, която институции, местна власт и неправителствени организации си поставят като цел. С промяната на отношението към социалната работа и изграждане на по-голяма толерантност към усилията и тежката работа на социалния работник, ще бъдат привлечени млади кадри към професията. „Нашата обща задача е да намерим пътя и начина, по който да мотивираме млади хора да бъдат запалени за тази кауза, да бъдат привлечени към нашата работа, защото да си социален работник изисква много висок професионализъм, лична мотивация и голямо сърце“, обясни зам.-министър Русинова.

Емили Кулуварис определи като успех постигнатото до момента в процеса на деинституционализация на децата в България. Тя увери, че усилията, които са били положени от всички участници в реформа, показват видими резултати.

След това, семинарът премина в работа в малки групи, които дискутираха ролята на общините, на професионалистите и на местната общност при социализацията и интеграцията на момчетата и момичетата, настанени в социалните услуги.