Зам.-председателят на ДАЗД проведе консултативна среща за новата Национална стратегия за детето със студенти от Националната музикална академия

09.11.2018г.

Студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се срещнаха със заместник-председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) инж. Валери Йорданов. Младите хора представиха своите предложения за мерки и дейности, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за детето (2019-2030). Те смятат, че е необходима гъвкавост в системата на училищното и предучилищното образование, в полза на децата и учениците. Част от тях апелираха за по-малка натовареност на педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности или с хронични заболявания, както и с талантливи деца, когато се касае за обработване и попълване на документация. Според студентите, тази промяна ще постави в центъра на образователния процес детето, за сметка на административната ангажираност на учителите.

Срещата с възпитаниците на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е част от консултационния процес, който ДАЗД реализира в контекста на създаването на бъдещия стратегически документ, със заинтересовани страни – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академични среди, деца, експерти, директори на детски градини и училища.