Зам.-председателят на ДАЗД участва в семинар за резидентната грижа - част от Националната кампания „Мисията е възможна“

13.11.2018г.

Подобрена координация между институциите при възникване на неприемливо поведение на децата и младежите, настанени в центровете за настаняване от семеен тип показа  проверката на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) във всички 279 услуги от този тип. Това съобщи заместник-председателят на ДАЗД Валери Йорданов по време на семинар за представяне на различни модели/концепции на резидентна грижа за деца с и без увреждания, управлявани от неправителствени организации. Форумът се организира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) в партньорство с „Международна социална служба – България“, като част от Националната кампания „Мисията е възможна“, посветена на  деинституционализацията на грижите за деца в България.

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова подчерта, че темата за резидентните услуги е важна за Министерството на труда и социалната политика, особено в контекста на бъдещия Закон за социалните услуги. „Голямата реформа за нас ще дойде, когато с помощта на неправителствените организации подготвим подзаконовата нормативна уредба и успеем да регулираме стандартите за всяка една социална услуга, така че да няма значение за човека, който ползва услугата, дали МОН, Министерството на здравеопазването или МТСП финансират тази услуга“, коментира зам.-министърът. Според нея, добрата организация на работата на педагогическите кадри, социалните работници и специалистите в сферата на здравеопазването е гаранция за успех. Тя определи деинституционализацията на грижите за деца като най-успешната реформа в социалната сфера. „Успехът на реформата се дължи на съвместните усилия на институциите, неправителствените организации и общините. Ако всички ние положим усилия да покажем, че „Мисията е възможна“, че няма различни деца, а различна грижа според специфичните нужди на всяко едно дете, тогава нашата мисия ще бъде изпълнена“, обобщи г-жа Русинова.

Изпълнителният директор на „Международна социална служба – България“ д-р Събина Събева заяви, че споделените практики по време на семинара ще дадат по-голяма възможност на всеки доставчик на социални услуги да избира, разработва или прилага новите стратегии за работа, които в най-голяма степен съответстват на характеристиките на децата и младежите в ЦНСТ-та. Идеите на неправителствения сектор ще бъдат предложени на Министерството на труда и социалната политика за включване в Закона за социалните услуги в частта за стандартите за качество на услугите.

„Включването на семинара като част от кампанията „Мисията е възможна“ е знак, че темата е във фокуса на вниманието на държавните институции, които трябва да разрешат идентифицираните проблеми в резидентните услуги за деца с и без увреждания“, коментира Събина Събева.