Зам - председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Валентин Димитров  взе  участие в първата Национална  среща на

27.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Д-р Валентин Димитров взе участие в дискусията на тема ,,Интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна социална подкрепа‘‘.  На срещата се обсъдиха решения за подобряване процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване-на национално, областно и местно ниво. Бяха обсъдени и модели на финансиране, повишаване на стандарти в социалната подкрепа, както и подобряване на комуникацията и взаимодействието на общините с териториалните структури на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.</p>