Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти във връзка с провеждането на обществена поръчка на

23.06.2017г.

<h1>На 22-ри юни се проведе заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти във връзка с провеждането на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 1, т.1, б. „б“, във връзка с чл. 74 от ЗОП с предмет „Поддържане и управление на националната телефонна линия за деца 116 111“.</h1>
Срокът за приключване на работата на комисията е до 28.07.2017г.