Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ „ДАВАНЕ НА ГЛАС НА ВСЯКО ДЕТЕ“

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ „ДАВАНЕ НА ГЛАС НА ВСЯКО ДЕТЕ“

07.07.2021г.

В периода от 01-ви до 4-ти юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

На срещата децата и младежите, представители на детския глас от всички области в България, взеха участие в дискусии, презентации, ролеви игри и други интерактивни комуникативни форми, посветени на правата на децата.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова се ангажира кампаниите и посланията на децата да бъдат подкрепени от всички органи по закрила на местно и национално ниво. „Вашите идеи са възможност за надграждането на политиките за деца в България. Вярвам, че посланията от активното Ви участие по време на заседанието ще подкрепят правото на мнение на всяко дете в страната.“, подчерта д-р Елеонора Лилова.

Тя подари на всяко от децата екземпляр от първата в България „Бяла книга за детето“, която агенцията издаде по повод 20 години от своето създаване и материали специално подготвени за тях.

Във втория ден от заседанието членовете на детския съвет участваха и в консултации за разработването на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027 г.

ДАЗД е избрана да партнира на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа, за да се чуе мнението на българските деца. България е една от 10-те страни, които са определени да се включат при изготвянето на този важен документ.

Тематичните приоритети в него са: Свобода от насилие за всички деца; Равни възможности и социално включване; Достъп и безопасно използване на технологии, съобразено с децата; Детско правосъдие; Даване на глас на всяко дете; Права на децата при кризи и извънредни ситуации.

Консултациите се провеждаха от двама модератори в рамките на три сесии, а на въпроса „Какво е значението на детския глас?“ децата и младежите определиха отговорите си като: „Свобода и възможност“; „Образование и равенство“; „Щастие и осъщественост“; „Начин“; „Прогрес и любов“ „Независимост“; „Справедливост и отговорност“; „Перспектива и отношение“; „Проблеми и решение“; „Постоянност“; „Мнение и изразяване“; „Уважение“; „Инициатива и решителност“; „Цел“; „Усъвършенстване“; „Забава и отговорност“; „Знание“; „Подкрепа“; „Борбеност“; „Инициативност“.

Децата имаха възможност да изразят своето мнение по темите: политики и вземане на решения, семейство/институционална грижа, образование и здраве.

 „Ние сме все пак деца и благодарение на това допитване можем да защитаваме правата си. Важно е по какъв начин ще повлияе нашето мнение. Не всички възрастни знаят, какви са нашите проблеми. Ние сме хората, които пряко „очи в очи“ да си кажем какви са те.“, заявиха членовете на детския съвет.

В заключителната фаза на консултациите децата разработиха и свои предложения и препоръки, свързани с подобряването на живота на децата. Всичко това ще бъде използвано в процеса на изготвяне на новата стратегия за правата на детето на Съвета на Европа.

Ние можем да кажем не само, какви са проблемите пред децата, но и да предложим решения. Имаме свободата и правото да изразим мнението си и не споделяме схващането, че няма да подобрим света, ако се чувстваме значими и по-отговорни.“.

В останалите дните от заседанието се дискутираха принципите на детското участие, лидерските умения и различните перспективи, които децата и младежите имат. Всички деца участваха в заснемането на видеа, свързани с образованието, детското здравеопазване, сигурност и правосъдие, културни интереси, свободното време, популяризиране на правата на децата и благосъстоянието, и развитието на децата и младежите в България.

Членовете на Съвета на децата бяха провокирани от председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и отговориха и на въпроса „Кои три неща бих направил, ако съм министър на Министерство на детето?“.

ДАЗД ще популяризира всяко от видеата и ще продължава да подкрепя правото на това гласа на децата да бъде чут.