ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ „ДАВАНЕ НА ГЛАС НА ВСЯКО ДЕТЕ“

07.07.2021г.

В периода от 01-ви до 4-ти юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

На срещата децата и младежите, представители на детския глас от всички области в България, взеха участие в дискусии, презентации, ролеви игри и други интерактивни комуникативни форми, посветени на правата на децата.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова се ангажира кампаниите и посланията на децата да бъдат подкрепени от всички органи по закрила на местно и национално ниво. „Вашите идеи са възможност за надграждането на политиките за деца в България. Вярвам, че посланията от активното Ви участие по време на заседанието ще подкрепят правото на мнение на всяко дете в страната.“, подчерта д-р Елеонора Лилова.

Тя подари на всяко от децата екземпляр от първата в България „Бяла книга за детето“, която агенцията издаде по повод 20 години от своето създаване и материали специално подготвени за тях.

Във втория ден от заседанието членовете на детския съвет участваха и в консултации за разработването на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027 г.

ДАЗД е избрана да партнира на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа, за да се чуе мнението на българските деца. България е една от 10-те страни, които са определени да се включат при изготвянето на този важен документ.

Тематичните приоритети в него са: Свобода от насилие за всички деца; Равни възможности и социално включване; Достъп и безопасно използване на технологии, съобразено с децата; Детско правосъдие; Даване на глас на всяко дете; Права на децата при кризи и извънредни ситуации.

Консултациите се провеждаха от двама модератори в рамките на три сесии, а на въпроса „Какво е значението на детския глас?“ децата и младежите определиха отговорите си като: „Свобода и възможност“; „Образование и равенство“; „Щастие и осъщественост“; „Начин“; „Прогрес и любов“ „Независимост“; „Справедливост и отговорност“; „Перспектива и отношение“; „Проблеми и решение“; „Постоянност“; „Мнение и изразяване“; „Уважение“; „Инициатива и решителност“; „Цел“; „Усъвършенстване“; „Забава и отговорност“; „Знание“; „Подкрепа“; „Борбеност“; „Инициативност“.

Децата имаха възможност да изразят своето мнение по темите: политики и вземане на решения, семейство/институционална грижа, образование и здраве.

 „Ние сме все пак деца и благодарение на това допитване можем да защитаваме правата си. Важно е по какъв начин ще повлияе нашето мнение. Не всички възрастни знаят, какви са нашите проблеми. Ние сме хората, които пряко „очи в очи“ да си кажем какви са те.“, заявиха членовете на детския съвет.

В заключителната фаза на консултациите децата разработиха и свои предложения и препоръки, свързани с подобряването на живота на децата. Всичко това ще бъде използвано в процеса на изготвяне на новата стратегия за правата на детето на Съвета на Европа.

Ние можем да кажем не само, какви са проблемите пред децата, но и да предложим решения. Имаме свободата и правото да изразим мнението си и не споделяме схващането, че няма да подобрим света, ако се чувстваме значими и по-отговорни.“.

В останалите дните от заседанието се дискутираха принципите на детското участие, лидерските умения и различните перспективи, които децата и младежите имат. Всички деца участваха в заснемането на видеа, свързани с образованието, детското здравеопазване, сигурност и правосъдие, културни интереси, свободното време, популяризиране на правата на децата и благосъстоянието, и развитието на децата и младежите в България.

Членовете на Съвета на децата бяха провокирани от председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и отговориха и на въпроса „Кои три неща бих направил, ако съм министър на Министерство на детето?“.

ДАЗД ще популяризира всяко от видеата и ще продължава да подкрепя правото на това гласа на децата да бъде чут.