За първи път градът на Кракра приветства председател на Държавната агенция за закрила на детето в деня на Перник

19.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Г-жа Офелия Кънева бе топло посрещната от кмета на града г-жа Вяра Церовска и екипа и. Кмета на Перник, която от скоро е стопанка на общината сподели, че предшествениците и до момента не са канили председател на Държавната агенция на регионални празници, с което дава добър пример.</p>
<p style="text-align: justify;">Въпреки приповдигнатото настроение, огласяващата музика, г-жа Офелия Кънева и градоначалникът на Перник г-жа Вяра Церовска обсъдиха съвместно сътрудничество в подкрепата и подпомагането на децата на Перник, и талантливите деца на България.</p>
[su_slider source="media: 7552" height="600"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.