За първи път ДАЗД инициира работна среща между Държавната агенция, Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София,

21.07.2017г.

[su_slider source="media: 2370,2369,2368,2367,2366,2365,2364" limit="16" link="lightbox" class="su-slider"] [/su_slider]

Срещата е по инициатива на председателят на ДАЗД Офелия Кънев и за първи път на една маса седнаха в открит диалог представители на съдиите и социалните служби. В дискусията участваха Офелия Кънева, съдия Даниела Александрова, зам. председател на Трето гражданско отделение към СРС, Симона Такова, председател на Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, директорите на 9-те Дирекции „Социално подпомагане“ в София, Лида Лазарова, юрисконсулт на Регионална дирекция София-град, съдии и медиатори. Тема на срещата беше „Облекчаване работата на съда и социалните работници във връзка с „родителските конфликти“.

„Изключително съм горда, че на една маса сме се събрали, хора, които искат да говорят, дискутират и подобрят работата си по отношение на темата за „родителските конфликти“. Тази среща е началото на поредица от срещи, дискусии и консултации, с които целим да постигнем по-добър диалог между институциите“. Това сподели с присъстващите председателят на ДАЗД Офелия Кънева.

Съдия Александрова изрази мнението, че се чувства много радостна от тази среща и бъдеща съвместна работа и се надява те да доведат до изработването на методически указания, които в крайна сметка ще защитят най-добрия интерес на детето .

Целта на срещата бе дирекциите „Социално подпомагане“ да бъдат запознати с дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, с които да си сътрудничат по време на случай с „родителски конфликт“, в който детето обикновено е оставено на заден план, както и да се изработят ходове, спестяващи  работата, както на социалните работници, така и на съда.

Г-жа Симона Такова представи дейността на Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд и обясни неговите функции и правомощия.

Директорите на ДСП споделиха, че когато бъде заведена една молба за развод или за разделяне на родителски права, е добре те веднага да бъдат уведомявани, а не при тях да идва искане за социален доклад в хода на делото.  Те изказаха и мнението, че много често детето се ползва за буфер от двамата си родители.

От представителите на съда поискаха да получават само от една дирекция доклада и за двамата родители, за да бъде по-ефективна и бърза процедурата му. Също така те изразиха становище, че често делата за настаняване на детето извън семейството се бавят, защото доклада, който се изготвя за приемното семейство или услугата, където детето ще бъде настанено от съответните ДСП-та са неточни или в тях липсват данни и сведения.

Госпожа Кънева предложи тези срещи да станат периодични, на всеки три месеца и предложението ѝ бе прието, както от ДСП , така и от представителети на съдебната власт.