ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДАЗД УЧАСТВА В СЪБРАНИЕ НА СВЕТОВНАTA МРЕЖА ЗА ДЕТСКИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ

23.03.2021г.

През 2020 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова инициира членството на ДАЗД в глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International. Целта на инициативата е да се използват различните възможности, които организацията има и да се подкрепи чрез международно сътрудничество управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Международната организация Child Helpline International се състои от 173 участника от 142 държави от целия свят. Тя координира информацията на членуващите в нея национални телефонни линии за деца в целия свят. Този изключителен ресурс се използва за подпомагане на системите за закрила на детето на национално, регионално и  глобално ниво, като подкрепа към телефонните линии за деца, работещи в подкрепа на правата на децата.

На 23 март 2021 г. д-р Елеонора Лилова и експерти от ДАЗД участваха и в общо събрание на организацията, на което се приеха Многогодишния план 2021-2023 г. и назначаването на нови регионални представители. По време на срещата специално приветствие по повод присъединяването на ДАЗД към Child Helpline International отправи и г-жа Хелън Мейсън – оперативен директор на организацията. Тя подчерта значението от българското участие и Националната телефонна линия за деца 116 111 в тази световна мрежа, тъй като в нея членуват телефонни линии от всички държави-членки на Европейския съюз. Телефон 116 111 е единен хармонизиран номер на телефонни линии за консултиране на деца в цяла Европа. Г-жа Мейсън подчерта желанието на международната организация да окаже подкрепа за развитието и дейността му в България.

За Child Helpline International кандидатурата на ДАЗД е впечатляваща. За първи път България кандидатства за пълноправен член на организацията, в качеството си на държавен орган, който управлява и обслужва Линията за деца 116 111, тъй като  повечето участници в тази мрежа са неправителствени организации.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е възможност за всички – деца, родители, граждани, да се консултират, информират или да споделят тревогите си за дете в риск. На разположение е на територията на цялата страна – безплатно, 24 часа, седем дни в седмицата.