За първи път Държавната агенция за закрила на детето организира семинар за журналисти

20.11.2016г.

Детското участие, закрилата на всички деца, не само тези в риск, както и привличането на академичната общност в разработването на политики за децата са приоритети на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ през 2017 година.

Това съобщи председателят на ДАЗД Офелия Кънева на семинар за журналисти в с. Пчелин. Семинара е част от Националния календар на Държавната агенция посветен на „Седмица за правата на деца“ от 14-ти до 20 ноември.

За първи път Държавната агенция организира такъв семинар за журналисти и за първи път в него, заедно, участваха директори и експерти, представители на цялата агенция, а именно: Илиана Христова, директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация", Камелия Николова, директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето", Мариана Стоянова, началник отдел „Мониторинг и контрол“ – район Южен, Ружа Маринова, гл. експерт отдел „Мониторинг и контрол“ - район Запад, Петя Димитрова, държавен експерт отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, Иван Димитров, юрисконсулт в ДАЗД и Цветелина Георгиева, старши експерт в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“.

А темите върху, които се концентрираха презентаторите бяха: приоритетите на ДАЗД за 2017г., отчет за дейността на агенцията за 2016г., данни за Националната телефонна линия за деца 116111, закрилата на личността на детето по Чл. 11 а от Закона за закрила на детето, идеи за нов сайт на ДАЗД с нови тематики и рубрика „Добри практики“, както и за инициативата „Деца помагат на деца”.

По този начин всички присъстващи журналисти имаха възможност да се запознаят с представителна част на Държавната агенция, да чуят факти, конкретни цифри и данни, както за дейността на ДАЗД, така и за бъдещи програми, да задават въпроси, и да получат цялата им необходима информация.

По този начин и експертите на ДАЗД имаха възможност лично да се запознаят и разговарят с колегите журналисти, да зададат и те своите въпроси, да поискат съвет и помощ, да признаят грешки и да се похвалят с успехи.

Подобни срещи ще станат практика за Държавната агенция, като следващата година вече са предвидени поне две такиви - в началото и в края на 2017г.

[su_slider source="media: 3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706" limit="47" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]