За споразумение и обща декларация се договориха председателят на ДАЗД Офелия Кънева и заместник-омбудсманът на Гърция Георгиус Москос

16.12.2016г.

Споразумение за работа по случаи на деца на улицата ще бъде изготвено от българските и гръцките власти. За това се договориха председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева и заместник-омбудсманът по правата на децата на Република Гърция Георгиус Москос по време на посещение на гръцка делегация в ДАЗД.

Документът ще регламентира взаимодействието на двете страни по проследяване на случаи на деца, установени, че работят или просят по улиците на Гърция, след завръщането им в България. В момента около 200 българчета са установени по улиците на южната ни съседка. Г-жа Кънева се ангажира до края на март 2017 г. да започне обсъждането на конкретни ангажименти на институционално ниво, чрез които да се гарантират правата на децата.

Председателят подчерта сходството на предизвикателствата пред работата с младите хора  и запозна делегацията с приоритетите в работата на ДАЗД през 2017 г.:
<ul>
<li>Възможностите за активно участие на всяко дете в процеса на вземане на решения по всички въпроси от обществения и политическия живот, които го касаят;</li>
<li>Разгръщане на политиката за деца към всички деца, за да може всяко момче или момиче да усеща подкрепата на системата за закрила;</li>
<li>Изграждане на ефективна политика за децата чрез диалог с професионалистите, академичните среди и бизнеса.</li>
</ul>
Гръцкият заместник-омбудсман представи основните дейности, които осъществява. Те са свързани с гарантиране на правата на децата, търсещи закрила в Гърция – настаняване в подходящи за деца места, проверка на документите им, осигуряване на образование и възможност да се чуе тяхното мнение в социалния живот. В момента броят на непридружените момчета и момичета е около 3 000.

Г-жа Кънева предложи създаването на обща декларация, която да изразява опита на двете страни по отношение на грижата за децата мигранти. Председателят на ДАЗД подчерта, че в България е създадена добра координация между институциите в оказването на подкрепа на непридружените деца. Използват се възможностите на социалните услуги от резидентен тип, осигуряват се подходящи форми на здравеопазване и образование.

Дискутиран бе и въпросът за децата, родени в Гърция от български майки. Г-н Москос поясни, че гръцкото законодателство позволява т.нар. „частно осиновяване“. Според заместник-омбудсманът, трябва да се въведе регистър на тези случаи и да се работи с българските институции за прекратяване на практиката за продажба на бебета, тъй като тя третира детето само като предмет на сделка.

[su_slider source="media: 3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]