Избрани са новите членове на Съвета на децата

19.09.2017г.

17 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). За първи път бяха избрани заместници на членовете, които ще участват в заседанията и инициативите на Съвета при невъзможност на титулярите.

Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, разгледа автобиографиите и мотивационните писма на 87 деца и след гласуване номинира кандидати за всяка област.

Въз основа на Протокола от работата на Комисията, според разписаната Процедура, одобрена от Председателя на ДАЗД, бяха изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие в Съвета на децата. След проведената процедура по допитване и покана за участие, бе оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата. Област Ловеч остава без представител, поради отказ и на тримата номинираните от Комисията кандидати да участват в Съвета на децата.

<strong>Област Благоевград</strong>
<ol>
<li>Титуляр - Диян Костадинов Калайджиев</li>
</ol>
<strong>Област Варна</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Адриян Валентинов Дянков</li>
<li>Резервен член – Росица Николаева Николова</li>
</ol>
<strong>Област Велико Търново</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Николет Морис Александрова</li>
<li>Резервен член – Гергана Стефанова Терзиева</li>
</ol>
<strong>Област Видин</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Гергана Василева Джунова</li>
<li>Резервен член – Светозар Шандор Братанов</li>
<li>Уязвими групи – Мариета Пламенова Миланова</li>
</ol>
<strong>Област Габрово</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Аврора Вячеслав Славова</li>
<li>Резервен член – Рая Веселинова Топузакова</li>
<li>Уязвими групи – Мартина Галинова Йорданова</li>
</ol>
<strong>Област Добрич</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Инна Светлинова Куцарова</li>
<li>Резервен член – Христина Николаева Христова</li>
</ol>
<strong>Област Кърджали</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Теодора Тодорова Милушева</li>
<li>Резервен член – Мартин Детелинов Каралчев</li>
<li>Уязвими групи – Ралица Васкова Минкова</li>
</ol>
<strong>Област Кюстендил</strong>
<ol>
<li>Титуляр - Калина Бориславова Чучукова</li>
<li>Резервен член – Росица Светославова Стоилкова</li>
</ol>
<strong>Област Русе</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Анита Цветелинова Желева</li>
<li>Резервен член – Милена Миленова Петкова</li>
</ol>
<strong>Област Силистра</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Петър Радославов Хвърчилов</li>
<li>Резервен член – Ванеса Валентинова Лалева</li>
</ol>
<strong>Област Сливен</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Даниела Петева Стоева</li>
<li>Резервен член – Макрина Иванова Маркова</li>
</ol>
<strong>Област София</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Виктория Николаева Витанова</li>
<li>Резервен член – Габриела Йорданова Иванова</li>
</ol>
<strong>Област Търговище</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Станислав Георгиев Калчев</li>
<li>Резервен член – Светлозара Йорданова Йорданова</li>
</ol>
<strong>Област Хасково</strong>
<ol>
<li>Титуляр – Галина Христова Вълчева</li>
<li>Резервен член – Димитър Тошков Джангозов</li>
</ol>
Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.