Изключително силно българско представяне на международната конференция на високо ниво за правата на детето

06.04.2016г.

България се представи изключително силно на първия ден на Конференцията на високо ниво  за правата на детето в град София. В специален панел председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, представители на институции и неправителствени организации споделиха пред чуждестранните делегати секторните си политики и постиженията си в закрилата и гарантирането на правата на децата.

Българските говорители показаха нагледно постиженията на интегрирания подход за създаване и прилагане на успешни политики и ефективни практики в грижата за децата чрез създаването на „къща“. Тя бе изградена от няколко елемента, които са основата за развитието и прилагането на национални политики - създаването на подходяща правна и административна рамка, ясна политическа ангажираност, регулация, развитие и делегирани социални услуги, наблюдение и оценка на постигнатото и преприемане на коригиращи и надграждащи мерки.

„Целта на всички наши стратегии е българските деца да имат достъп до своите права, да живеят в своето семейство, да се реализират в България, да бъдат амбициозни и съвременни граждани на Европа. Това е нашата политика в действие – да осигурим правото на всяко дете да живее тук и да има своето щастливо детство“, каза г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Тя допълни, че всички държавни институции обединяват усилията си и работят комплексно за защита на децата, осигурявайки им различен спектър от права – закрила, образование, здравеопазване, информираност, защита от насилие, поле за изява и развитие, работа със семействата и родителите  и др.

Детската гледна точка представи Йоана Захариева, заместник-председател на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. „Децата искат обич и внимание, искат да реализират правото си да бъдат чути. Затова се радваме, че виждаме подкрепата на семейството и на държавата“, каза тя. Според нея, една от най-успешните стратегии в България е, че тук децата работят с деца и имат възможност да се информират и защитават сами правата си със силната подкрепа на институциите. Тя, заедно с останалите български деца, включени в конференцията, разказаха за различни кампании и инициативи, с които сами популяризират правата си сред своите връстници.

Конференцията под надслов „Достигаме висини за правата на детето“ дава начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /Стратегията от София/, приета от Комитета на министрите на 2 март 2016 г., която ще напътства 47-те държави-членки през следващите шест години в работата им по пет приоритетни цели за правата на детето. Тя се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Домакини са Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето.