Изложба "Ние искаме мир" откри главният секретар на ДАЗД

09.12.2015г.

<div class="single_news">

„Ние искаме мир“ – това е мотото на изложбата с детски рисунки, която главният секретар на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Теодора Иванова откри в зала 1 на Министерството на труда и социалната политика.

Картините носят посланията за мир на над 200 деца от различни етноси и култури - от детската мечта за пътешествия, през игрите с приятели и правата на децата по цялото земно кълбо. Обединени в цветове и багри, малките художници от различни култури и националности са прикачили към творбите си и кратко словесно послание. Те са изработени по време на Градския празник на културите, състоял се в края на юли 2015 г. в гр. София.

„Изкуството и творчеството е това, което ни сближава. Чрез творбите си момчетата и момичетата от Афганистан, Сирия, Норвегия и България показват как всички, въпреки различния си произход, могат да живеят заедно, както и колко е важно взаимното зачитане на правата, за да могат децата да са щастливи и да имат безгрижно детство. Те ни показват, че това е начинът за създаване на култура на толерантност“, заяви Теодора Иванова в приветствието си към гостите на изложбата.

На откриването присъстваха ученици от 4 клас на 18 СОУ, д-р Юри Кацаров (психолог), д-р Вяра Ганчева (социолог), представители на ДАЗД, МТСП, Министерство на културата и др.

Творбите на децата ще бъдат изложени в зала 1 до края на януари 2016 г., а през следващата година ще обиколят десетки общини в страната.

Изложбата се организира от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация с подкрепата на МТСП и ДАЗД.

[su_slider source="media: 5145,5146"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.