Изложба „Закрилата на децата в България – началото” бе открита в ЮЗУ „Неофит Рилски“

17.02.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и деканът на Факултета по педагогика на  Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Траян Попкочев откриха изложбата „Закрилата на децата в България – началото”. На церемонията присъстваха председателят на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, районният прокурор г-н Борислав Ковачки и много студенти.

„Eкспозицията, посветена на Съюза за закрила на децата, е продължение на доброто взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и ЮЗУ и доказва колко е необходима връзката между академичното образование и практиката“, заяви при откриването г-жа Жечева. Тя припомни родолюбивата дейност на Съюза, функционирал изцяло на обществени начала и поставил началото на изграждането на държавни политики за закрила на децата в България в началото на 20 век.

Изложбата, която е подредена в Учебен корпус 1 на ЮЗУ, е посветена на 90 години от създаването на Съюза за закрила на децата. В нея са показани документи и снимки от историята на организацията, хората, които са работили активно за тази каузата и резултатите от нея.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.