Изложба „Закрилата на децата в България – началото” бе открита в ЮЗУ „Неофит Рилски“

17.02.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и деканът на Факултета по педагогика на  Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Траян Попкочев откриха изложбата „Закрилата на децата в България – началото”. На церемонията присъстваха председателят на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, районният прокурор г-н Борислав Ковачки и много студенти.

„Eкспозицията, посветена на Съюза за закрила на децата, е продължение на доброто взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и ЮЗУ и доказва колко е необходима връзката между академичното образование и практиката“, заяви при откриването г-жа Жечева. Тя припомни родолюбивата дейност на Съюза, функционирал изцяло на обществени начала и поставил началото на изграждането на държавни политики за закрила на децата в България в началото на 20 век.

Изложбата, която е подредена в Учебен корпус 1 на ЮЗУ, е посветена на 90 години от създаването на Съюза за закрила на децата. В нея са показани документи и снимки от историята на организацията, хората, които са работили активно за тази каузата и резултатите от нея.