Инициативата на Съвета на децата към ДАЗД „Безопасно и здравословно лято” се проведе в гр. Добрич

11.08.2015г.

Деца от социални услуги, детски градини и летни училища се забавляваха в Центъра за защита на природата и животните в град Добрич. Празникът е част от инициативата „Безопасно и здравословно лято“ на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Той бе организиран от Симона Методиева и Стефан Недялков - представители на областта в детския консултативен орган, със съдействието на община Добрич и фондациите "Лумос", "Свети Николай Чудотворец" и "Ръка за помощ".

„Целта ни бе да предложим на момчетата и момичетата от гр. Добрич алтернативи за свободното време, които да са съобразени с правата на децата, защото всички ние заслужаваме да прекараме ваканцията си забавно и интересно, в подходяща безопасна и здравословна среда”, обясни Симона и разказа, че в зоопарка са обособени 6 зони, в които има възможност за различни занимания - рисуване, игри, изработване на хартиени играчки.

Участниците в празника разпознаваха обитатели на Центъра за защита на природата и животните по отпечатъци от лапи, научиха от къде идват и с какво се хранят. След това аниматори изрисуваха лицата на малчуганите с образи на любимите им животни.

Инициативата в град Добрич е част от поредицата събития, които Съветът на децата ще проведе в цялата страна. Те бяха обсъдени и планирани на заседанието му на 01 юни в гр. София. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.