Инспектори от ДАЗД консултираха деца и младежи от ДДЛРГ – с. Доганово за техните права

22.08.2016г.

Двама инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на 18.08.2016 г. посетиха хотел „Оазис”, село Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, където през лятната ваканция почиват деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска грижа – с. Доганово, общ. Елин Пелин.

Те са включени в програма, реализирана по инициатива на Министерство на труда и социалната политика, която е насочена към превенция на социалното изключване на децата и младежите, лишени от родителски грижи. Целта на посещението на инспекторите бе децата да бъдат консултирани относно техните права, като специално внимание бе обърнато на правото на децата да изразяват собствено мнение по въпроси, които касаят техния живот. В спокойна обстановка инспекторите от ДАЗД обсъдиха с децата въпроси, свързани с превенция на агресивно поведение и проява на насилие. Бяха раздедени рекламни материали, които съдържат полезна информация за подрастващите, включително номера на Националната телефонна линия за деца 116 111, който е с безплатно покритие на територията на цялата страна. Децата активно и с голямо желание участваха в дискусията на теми, които ги вълнуват. Разказаха, че в този хотел са на почивка за четвърти път и много им харесва. Споделиха за минали и предстоящи събития.

[su_slider source="media: 4179,4180" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]