Инспектори от ДАЗД консултираха деца и младежи от ДДЛРГ – с. Доганово за техните права

22.08.2016г.

Двама инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на 18.08.2016 г. посетиха хотел „Оазис”, село Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, където през лятната ваканция почиват деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска грижа – с. Доганово, общ. Елин Пелин.

Те са включени в програма, реализирана по инициатива на Министерство на труда и социалната политика, която е насочена към превенция на социалното изключване на децата и младежите, лишени от родителски грижи. Целта на посещението на инспекторите бе децата да бъдат консултирани относно техните права, като специално внимание бе обърнато на правото на децата да изразяват собствено мнение по въпроси, които касаят техния живот. В спокойна обстановка инспекторите от ДАЗД обсъдиха с децата въпроси, свързани с превенция на агресивно поведение и проява на насилие. Бяха раздедени рекламни материали, които съдържат полезна информация за подрастващите, включително номера на Националната телефонна линия за деца 116 111, който е с безплатно покритие на територията на цялата страна. Децата активно и с голямо желание участваха в дискусията на теми, които ги вълнуват. Разказаха, че в този хотел са на почивка за четвърти път и много им харесва. Споделиха за минали и предстоящи събития.

[su_slider source="media: 4179,4180" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.