Институциите засилват контрола по трафика на деца

22.03.2018г.

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се проведе работна среща за подобряване на координацията и взаимодействието между институциите при възникнали случаи с опит за трафик на деца, възникнали на „Летище София“. С оглед подобряване на взаимодействието между полицейските служители и социалните работници, бяха предложени конструктивни решения, които ще подобрят сътрудничеството. На срещата беше взето решение социален работник да присъства на „Летище София“, при възникване на ситуация, която касае предприемането на спешни мерки за закрила на дете.

В нея участваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“,  Главна дирекция „Гранична полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи, 1-во Районно управление - СДВР, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Летище „София“, Агенция за социално подпомагане, както и началниците на отделите за закрила на детето – Слатина, Младост, Лозенец и Красно село.