Институциите и местната власт ще обединят усилията си за осигуряване на активно спортуване на децата от ДДЛРГ

24.02.2010г.

Участниците във Втората национална конференция по проблемите на физическата култура и спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/, взеха решение за обединят усилията си за осигуряване на възможности за активно и системно спортуване в специализираните институции.

Конференцията, която се проведе днес под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, бе организирана от Държавната агенция за закрила на детето и Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи.

В нея взеха участие представители на министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта, на Българския олимпийски комитет, на общинските власти и директори на ДДЛРГ. Те се ангажираха да работят съвместно за оценяване на нуждите на децата от системна двигателна активност и спортна дейност, да осигурят реконструкция и преустройство на спортните съоръжения в ДДЛРГ, да се насърчава външни спортни специалисти да работят с децата от специализираните институции.

Едно от най-важните решения бе да се въведат тестове за отчитане на здравния статус на децата и да се водят индивидуални картони за проследяване на физическото им развитие и двигателната им дееспособност. До септември т.г. пък ще бъде издадено методическо указание за основните видове спорт, по което да се работи в ДДЛРГ. До края на юни т.г. ще бъде изготвен единен спортен календар за 2011 г., който ще е съгласуван с годишната програма на общините и ДДЛРГ, за да се осигури участие на децата от институциите в спортни прояви извън домовете. Участниците в конференцията препоръчаха на министерствата на труда и социалната политика и на физическото възпитание и спорта и на местните власти да осигурят средства за участие на децата в регионални спортни турнири, национални шампионати, зелени училища, спортни празници и др.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов поздрави участниците в конференцията и им пожела успех в общата им цел, за да имат възпитаниците на специализираните институции възможност за системно и организирано спортуване.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова представи пред участниците в конференцията възможностите за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП. Спортът може да бъде част от социална услуга, която е ориентирана и подкрепяща развитието на децата в институции, каза тя.

Както всички деца, така и възпитаниците на специализираните институции, имат нужда от спорт. За възпитаниците на ДДЛРГ системните спортни занимания са полезни не само за здравето им, но и за социализиране към обществото, за стремеж към личностна изява и за възпитание в дух на толерантност и приобщаване към ценностите на връстниците им. Спортът е и една от възможностите за превенция срещу негативните прояви като тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици и др., каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани.

Ректорът на Националната спортна академия проф. Лъчезар Димитров пък предложи съдействието на специалистите от НСА за насочване и подготовка за кандидатстване в спортните училища и ВУЗ на най-добре изявилите се в спорта възпитаници на специализираните институции.