Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Институциите с общи мерки за детска безопасност в жп районите

18.12.2015г.

<div class="single_news">

Институциите ще предприемат координирани действия за повишаване на информираността и гарантиране на безопасността на децата в жп районите, за това се договориха днес представители на ДАЗД, МОН, Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, БДЖ „Пътнически превози“, Холдинг БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

На междуведомствена работна среща, инициирана от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, бяха представени и дискутирани предложения на граждани и институции за превенция и противодействие на „модата“ тийнейджърите да си правят селфита в районите на ж.п. гарите, което поставя в риск живота им.

„Наблюдава се тенденция опасните селфита да се превръщат в зависимост. Децата между 13 и 15 г. живеят по-активно в интернет, където опасните селфита бележат рекорд по гледания. В тази възраст те са по-склонни да приемат модели на поведение, които наблюдават в интернет. Необходим е специфичен подход при подготовката им за избягване на рисково поведение“, каза председателят на ДАЗД.

Участниците се обединиха около предложение на г-жа Жечева координирано, с участието на всички институции и неправителствения сектор, да бъде реализирана национална образователна кампания за опазване на живота и здравето на децата, съобразена с възрастта им. Тя ще постави акцент върху рисковете, които крият близкия контакт с вагони, локомотиви, приближаването до електрозахранващата железопътна мрежа и преминаването през железопътни прелези.

До 15 януари всички предложения на институциите и гражданите ще бъдат обобщени и координирани.

[su_slider source="media: 5136"]

</div>