Информационни карти

20.03.2018г.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че информационните карти, чрез които ДАЗД набира информация за дейността на социалните услуги, специализираните и образователните институции и екипите, създадени по Координационния механизъм, са достъпни за електронно отчитане на сайта на ДАЗД на следния адрес: <a href="https://sacp.government.bg/ik">https://sacp.government.bg/ik</a&gt; .

За да попълните картите, е необходимо да отворите бутон „Попълни карта“ в рубрика „Лицензиране“, след което да се регистрирате с актуална електронна поща и потребителско име (не е необходимо то да отговаря на името на организацията Ви – тази информация ще попълните в самата карта). Следвайте инструкциите за регистрация и мерките за сигурност. Моля, при попълване на информационните карти следвайте инструкциите, за да бъде Вашата информация валидирана и изпратена до нас. След като попълните картата и натиснете бутон „Изпращане“, едновременно до Вас (на посочената електронна поща) и до ДАЗД ще достигне генерираният документ. Ако забележите някаква техническа грешка или неточност – моля да ни информирате своевременно, за да се избегнат грешки в отчитането.

Напомняме Ви, че информационните карти се попълват за всяка една услуга отделно (на ниво адрес на предоставяне на услугата).

Надяваме се с въвеждането на електронно отчитане да улесним Вашата работа.

За всякакви възникнали въпроси, свързани с отчитането на дейността Ви, можете да се обръщате към нашите експерти.