Информация за проведена работна среща за координиране работата на професионалистите от различни сфери за гарантиране правата на

24.10.2016г.

Държавната агенция за закрила на детето мониторира и контролира спазването на правата на детето, състоянието, функционирането и проблемите на системата за закрила на детето. Това се постига чрез извършване на проверки, мониторинг и активно набиране на информация от постъпилите в ДАЗД сигнали, жалби и предложения, включително и от проведените консултации с граждани и преки наблюдения.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/informatsia_rab_sreshta_…; download="all" viewer="google"]