Информация за проведена работна среща за координиране работата на професионалистите от различни сфери за гарантиране правата на

24.10.2016г.

Държавната агенция за закрила на детето мониторира и контролира спазването на правата на детето, състоянието, функционирането и проблемите на системата за закрила на детето. Това се постига чрез извършване на проверки, мониторинг и активно набиране на информация от постъпилите в ДАЗД сигнали, жалби и предложения, включително и от проведените консултации с граждани и преки наблюдения.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/informatsia_rab_sreshta_…; download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.