Йоана Захариева е новият председател на Съвета на децата

28.06.2016г.

<div class="single_news">

Г-ца Йоана Захариева - представител на Област Перник, е новият председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Тя бе избрана единодушно по време на заключителната сесия от втория ден на заседанието на Съвета. Неин заместник ще е г-ца Михаела Романова от Област Велико Търново. За секретари бяха определени новите членове г-ца Виктория Иванова /София-област/ и г-ца Адриана Райкова /Област Стара Загора/.

16-годишната Йоана е член на Съвета на децата с втори мандат. През предишния си мандат тя бе негов заместник-председател. Като представител на консултативния орган на ДАЗД тя взе активно участие в Международната конференция за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/, в инициативите „Безопасно и здравословно лято“ и „Ти имаш права“.

Новото ръководство на Съвета на децата обеща да работи за развиване на възможностите детското мнение да се взема предвид на местно и национално ниво по всички въпроси, касаещи децата и за активизиране на работата по места на всички членове.

[su_slider source="media: 4749"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.