Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Йоана Захариева е новият председател на Съвета на децата

28.06.2016г.

<div class="single_news">

Г-ца Йоана Захариева - представител на Област Перник, е новият председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Тя бе избрана единодушно по време на заключителната сесия от втория ден на заседанието на Съвета. Неин заместник ще е г-ца Михаела Романова от Област Велико Търново. За секретари бяха определени новите членове г-ца Виктория Иванова /София-област/ и г-ца Адриана Райкова /Област Стара Загора/.

16-годишната Йоана е член на Съвета на децата с втори мандат. През предишния си мандат тя бе негов заместник-председател. Като представител на консултативния орган на ДАЗД тя взе активно участие в Международната конференция за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/, в инициативите „Безопасно и здравословно лято“ и „Ти имаш права“.

Новото ръководство на Съвета на децата обеща да работи за развиване на възможностите детското мнение да се взема предвид на местно и национално ниво по всички въпроси, касаещи децата и за активизиране на работата по места на всички членове.

[su_slider source="media: 4749"]

</div>