Йоана Захариева: "Най-хубавото е, че има един държавен орган - Съветът на децата към ДАЗД, в който децата не само намират подкрепа, но и

24.04.2017г.

С тези думи Йоана Захариева, председател на Съвета на децата към ДАЗД, откри провелия се днес семинар, посветен на детското участие и инструмента за измерването му.

„Благодаря на Йоана, благодаря на всички деца от Съвета на ДАЗД за оказаното доверие и изключително сътрудничество в правенето на политика за деца. Вярвам и съм убедена, че децата са тези, които трябва да ни водят, а ние да ги подкрепяме и следваме в техните инициативи“. Това каза пред присъстващите председателя на ДАЗД Офелия Кънева.

„Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на участието на децата“ е събитие, организирано от Държавната агенция за закрила на детето с подкрепата на Съвета на Европа. В основата на провеждането на семинара стои детското участие като един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, който гласи, че младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила.

Специално за семинара пристигнаха Мике Шурман и Ан Кроули, консултанти към Съвета на Европа. Те запознаха аудиторията с подробностите по структурата и функциите на инструмента за измерване на детското участие и представиха два полезни примера от практиката си. Изследователят Радостина Ангелова презентира състоянието на детското участие в България в настоящия момент

Денят приключва с провеждането на работни групи, резултатите и мненията от които бяха обсъдени от всички присъстващи.

[su_slider source="media: 3073,3074,3075,3076" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.