Калин Каменов е новият заместник-председател на ДАЗД

06.01.2010г.

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от днес, 6 януари 2010 г., за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето е назначен Калин Каменов.

Г-н Каменов е роден през 1980 г., завършил е право в Югозападния университет и досега работеше в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в ДАЗД.

Председателят на Агенцията г-жа Надя Шабани изказа сърдечна благодарност на досегашния зам.-председател г-н Христо Монов за работата му в областта на закрилата на детето и изказа надеждата си и в бъдеще той да продължи да сътрудничи на ДАЗД по теми, свързани с опазване на интересите на децата и грижите за тях.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.