Калин Каменов приветства екипа на новия Център от семеен тип “Надежда за малките”

17.09.2010г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов присъства на откриването на Център от семеен тип “Надежда за малките”. Той приветства екипа на Фондация „Надежда за малките” и подчерта, че подобни инициативи подпомагат процеса на деинституционализация.

Центърът от семеен тип е единствената алтернатива на съществуващите специализирани институции в гр. София. Това е социална услуга в общността, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата представлява малък дом за отглеждане на шест деца на възраст между 0 и 3 години, докато социалните служби работят по случая на всяко от тях и то бъде трайно настанено в семейна среда.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.