Калин Каменов приветства екипа на новия Център от семеен тип “Надежда за малките”

17.09.2010г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов присъства на откриването на Център от семеен тип “Надежда за малките”. Той приветства екипа на Фондация „Надежда за малките” и подчерта, че подобни инициативи подпомагат процеса на деинституционализация.

Центърът от семеен тип е единствената алтернатива на съществуващите специализирани институции в гр. София. Това е социална услуга в общността, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата представлява малък дом за отглеждане на шест деца на възраст между 0 и 3 години, докато социалните служби работят по случая на всяко от тях и то бъде трайно настанено в семейна среда.