Калин Каменов присъства на старта на програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”

12.10.2010г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов присъства на официалното представяне на програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, реализирана от Министерството на физическото възпитание и спорта.

Целта на програмата е чрез занимания със спорт да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговорността на хората с увреждания и децата в риск за реализацията на техния потенциал и възможности в обществото.

Като част от тази програма е създаден Национален координационен спортен център за хора с увреждания, който се намира на вход 26 на Националния стадион „Васил Левски”. В него всеки желаещ ще има възможност да получи информация и съвет какви видове спорт са най-подходящи за него и къде могат да се практикуват те.

Министерството на физическото възпитание и спорта финансира „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” с 200 000 лв. Програмата ще се реализира чрез проекти на спортни организации и клубове.

На церемонията присъстваха министърът на физическото възпитание Свилен Нейков, заместник-министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, кметът на София Йорданка Фандъкова и др.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.