КЛАСИРАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПОСТОЯННАТА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА

21.06.2021г.

Списък

на класираните неправителствени организации за членове на постоянната експертна работна група

На 21.06.2021 г. се проведе заседание на Комисията по чл. 4, ал. 1 от Механизма за избор на представители на неправителствени организации в състава на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. На основание чл. 6 от Механизма, след като комисията обработи номинациите на всяка от допуснатите до избор 6 (шест) неправителствени организации по реда на нейното постъпване и след преброяване на подадените гласове, класира следните 5 (пет) НПО:

  • Фондация „Лумос – клон България“;
  • Фондация „За нашите деца“;
  • Сдружение „Национална мрежа за децата“;
  • Фондация „Сийдър“;
  • „Надежда и домове за децата – клон България“.