Книжка ще помага на децата с увреждания от институции при преместването им в новите социални услуги

27.01.2015г.

<a title="Книжка „Отивам в моя нов дом”" href="http://bulgaria.wearelumos.org/node/191&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">Книжка „Отивам в моя нов дом”, </a>която да подпомогне децата от институции в подготовката им за преместване в новите социални услуги, представи днес Фондация „Лумос”.

Целта на изданието е да обясни на момчетата и момичетата по разбираем начин какво ги очаква в периода на затваряне на институцията, в която са живели. Съдържанието и картинките ще помогнат да се изгради доверителна връзка между детето и възрастните, които се грижат за него, и ще направи по-плавно преминаването между миналото, настоящето и бъдещето.

Книжката се появява във важен момент в процеса на деинституционализация и ще бъде изключително полезна при подготовката и преместването на децата от ДДУИ и ДДЛРГ в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. С нейна помощ ще бъде намален рискът от травма, която децата може да преживеят по време на смяна на модела на грижа, и ще направи преживяването на промяната положително.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.