Книжка ще помага на децата с увреждания от институции при преместването им в новите социални услуги

27.01.2015г.

<a title="Книжка „Отивам в моя нов дом”" href="http://bulgaria.wearelumos.org/node/191&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">Книжка „Отивам в моя нов дом”, </a>която да подпомогне децата от институции в подготовката им за преместване в новите социални услуги, представи днес Фондация „Лумос”.

Целта на изданието е да обясни на момчетата и момичетата по разбираем начин какво ги очаква в периода на затваряне на институцията, в която са живели. Съдържанието и картинките ще помогнат да се изгради доверителна връзка между детето и възрастните, които се грижат за него, и ще направи по-плавно преминаването между миналото, настоящето и бъдещето.

Книжката се появява във важен момент в процеса на деинституционализация и ще бъде изключително полезна при подготовката и преместването на децата от ДДУИ и ДДЛРГ в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. С нейна помощ ще бъде намален рискът от травма, която децата може да преживеят по време на смяна на модела на грижа, и ще направи преживяването на промяната положително.