Комикс на ДАЗД ще помага на децата да се предпазват от въвличане в сексуална експлоатация и трафик

18.11.2015г.

<div class="single_news">

Комикс, посветен на сексуалната експлоатация и трафика на деца, подготви Държавната агенция за закрила на детето. Повод за създаването му е първият Международен ден за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие (18 ноември).

Комиксът ще бъде разпространен до всички училища в страната, за да помогне на децата да разпознават начините и да се предпазват от попадане в трафик и експлоатация. Целта на рисунките е по достъпен начин да информират децата за един от най-разпространените методи, по който хора биват въвличани в сексуална експлоатация и трафик - „Loverboy”. При него се създава емоционална връзка и зависимост между жертвата и насилника, в резултат на които детето се принуждава да краде, да проституира, да транспортира наркотици и др.

Предстои комиксът да бъде издаден като брошура с подкрепата на Кампания А21.

Международният ден за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие се отбелязва за първи път през тази година по решение на Съвета на Европа. Целта му е да повиши обществената осведоменост за сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца, да спомогне за предотвратяване на такива актове, да провокира открито обсъждане на мерки за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие и да подпомогне предотвратяването и елиминирането на стигматизацията на жертвите. С провеждането на този ден Съвета на Европа цели да катализира ратифицирането и прилагането на Конвенцията Ланзароте, която задължава европейските държави да криминализират всички форми на сексуална злоупотреба с деца и да предприемат мерки за борба с тях.

[su_slider source="media: 5180"]

</div>