Комисарят по правата на човека към СЕ Томас Хамарберг бе на посещение в ДАЗД

04.11.2009г.

На 4 ноември 2009 г. комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг бе на посещение в Държавната агенция за закрила на детето, където се срещна с председателя на Агенцията г-жа Надя Шабани и нейния екип.

По време на разговорите бяха обсъдени въпросите свързани със закрила правата на децата и спазването на правата на малцинствата у нас. В рамките на дискусията бе обсъдена концепцията за бъдещото разитие на Държавната, както и процесът на деинституционализацията, определен от правителството като един от основните приоритети в областта на държавната политика за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.