Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Комисарят по правата на човека към СЕ Томас Хамарберг бе на посещение в ДАЗД

04.11.2009г.

На 4 ноември 2009 г. комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг бе на посещение в Държавната агенция за закрила на детето, където се срещна с председателя на Агенцията г-жа Надя Шабани и нейния екип.

По време на разговорите бяха обсъдени въпросите свързани със закрила правата на децата и спазването на правата на малцинствата у нас. В рамките на дискусията бе обсъдена концепцията за бъдещото разитие на Държавната, както и процесът на деинституционализацията, определен от правителството като един от основните приоритети в областта на държавната политика за закрила на детето.