Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Комисия от 8 души, в която участваха и деца от Съвета на децата към ДАЗД избраха победителите в детския конкурс "Аз решавам"

22.05.2017г.

<div class="single_news">

ПРОТОКОЛ

Днес , 15.05.2017 г.

Комисията сформирана със заповед  на Председателя на ДАЗД с № РД-06-9/11.05.2017 г.  разгледа постъпилите материали по конкурса „Аз решавам“.

Комисията е в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиана Христова – директор на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” (ДППДСРК) на ДАЗД;

ЧЛЕНОВЕ:

1.         Галя Горанова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Министерство на образованието и науката;

2.         Жени Атанасова – старши експерт в дирекция „Младежки дейности“, Министерство на младежта и спорта;

3.         Любка Спасова-Видолова – началник отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на ДППДСРК, ДАЗД;

4.         Даниел Петров – старши експерт в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на ДППДСРК, ДАЗД;

5.         Мая Тинчева – главен специалист в отдел  „Политики, стратегическо планиране и програми“ на ДППДСРК, ДАЗД;

6.         Йоана Захариева – председател на Съвета на децата към ДАЗД;

7.         Енрико Горанов – член на Съвета на децата към ДАЗД.

Сформираното жури разгледа и оцени изпратени творби в определените две възрастови групи ( <strong>І</strong><strong>-ва</strong> <strong>група</strong> –  11-14 години <strong>II-</strong><strong>ра група -</strong> 15-18 години), като подборът и класирането на творбите се осъществи според регламента за награждаване, а именно „За рисунка“, „За фотография“, „За видео клип“ и „За литературна творба“. Оценките на журито се базират на следните критерии:
<ul>
<li>основен - интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;</li>
<li>креативност и оригиналност на творбата;</li>
<li>универсалност на посланието.</li>
</ul>
Журито реши:

В Категория: <strong>„Рисунка“</strong>

1.Възрастова група: 11-14г.

Класира:

Първо място – Мартина Генадиева Бояджиева, 13 г., гр. Ловеч

Второ място- Рая Радкова Радева, 12 г. гр.Попово

Трето място- Владимир Тодоров Иванов, 13 г., гр. Ловеч

Поощрителна награда:  децата от ЦНСТДМ „Лиско“ – гр. Драгоман

2.Възрастова група: 15-18г.

Класира:

Първо място – Нелина Сашкова Вълева, 17 г., гр. Ловеч

Второ място- Ванеса Николаева Вескова, 15 г. гр. Ловеч

Трето място- Мелиса Реджеп Иса, 16 г., с. Черноочене, обл. Кърдджали

Поощрителна награда:  Симона Милкова Пеловска, 17 г., гр. Ловеч

В Категория: <strong>„Фотография“</strong>

1.Възрастова група: 11-14г.

Класира:

Първо място –  Василен Михайлов Методиев, 13  г., гр. Ямбол

Второ място- Стоян Денчев Василев, 14 г., с. Чинтулово, общ. Сливен

Трето място- Моника Стефанова Тонева, 13 г. гр. Ямбол

Поощрителна награда: Ганчо Иванов Ганчев, 14 г., с. Чинтулово, общ. Сливен

2.Възрастова група: 15-18г.

Класира:

Първо място –  Мадлен Минова, 18  г., гр. Ямбол

Второ място-Оля Иванова Божекова, 15 г. гр. Сливен

Трето място- Джем Нихат Османов, 15 г., гр. Ямбол

Поощрителна награда: Севим Мустафа Мехмедова, 17 г. Ямбол

В Категория: <strong>„Видеоклип“</strong>

1.Възрастова група: 11-14г.

Класира:

Първо място –  няма участници

Второ място- няма участници

Трето място- няма участници

2.Възрастова група: 15-18г.

Класира:

Първо място –Божидара Василева Николаева, 15 г., гр. Роман

Марта Мартинова Бояджиева, 16 г., гр. Роман

Второ място- Доброволци от БМЧК при СУ „П.К. Яворов“ – гр. Чирпан

Трето място- няма участници

В Категория: <strong>„Литератетурна творба“</strong>

1.Възрастова група: 11-14г.

Класира:

Първо място – Иванка Петева Николова, 13 г., с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас

Второ място- Виктор Антонов Сотиров, 11 г. - 5 клас, гр.Кюстендил

Трето място- Кирил Димов,12  г., гр. Казанлък

Поощрителна награда:  Емил Николаев Тодоров, 11г. Пловдив

2.Възрастова група: 15-18г.

Класира:

Първо място – Айлин Тунай Потурлиева, 17 г., гр. Плевен

Второ място- Сабел Гератлиева, 17 г. гр. Казанлък

Трето място- Габриела Димитрова Канджонова, 17 г., гр. Любимец

Поощрителна награда:  Екатерина Димитрова Свечева, 17г. Петрич

Предложения:

Предложено е от г-жа Жени Атанасова – старши експерт в дирекция „Младежки дейности“, Министерство на младежта и спорта на участници в конкурса да бъдат връчени поощрителни награди на участниците в конкурса, чиито творби са стойностни, но не са отговорили на темата.

Решения:

Журито прие единодушно всички номинации.

Журито реши, че в Категория: <strong>„Видеоклип“ </strong>след като има само една номинация и един единствен участник, да приеме предложението за поощрителни награди, в рамките на утвърдения бюджет, предназначен за награден фонд.

</div>