Консултативен съвет ще взима мерки за работата с деца

17.04.2018г.

От днес към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. В него влизат външни експерти с консултативни функции с различна тематична експертиза, които в годините са доказали своя авторитет и най-вече са се посветили на работата си с деца. Органът ще се ръководи от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Съветът се създава, за да подобри и подпомага дейността на агенцията и отговори на динамиката на очакванията на обществото. "Имаме нужда от външна оценка, нови идеи и изработване на Стратегия за развитието на ДАЗД като орган на държавната политика, която да бъде предложена за приемане от Националния съвет за закрила на детето", заяви д-р Лилова. Целта е да бъдат обединени усилията на всички отговорни институции, ведомства и организации в държавния, регионалния и неправителствения сектор. Време е ДАЗД да не стои в гръб на държавната политика, а да бъде нейното лице, отбеляза още Елеонора Лилова.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.