Конференцията в София: Общоевропейски механизъм за информиране ще позволи ранно идентифициране на децата в движение, застрашени от

06.04.2016г.

Необходимо е създаването на общоевропейски механизъм за предаване на информация, която ще позволи ранното идентифициране на децата в движение, които могат да станат жертви, и предприемане на мерки за предотвратяването експлоатация или трафик на тези деца. Около това се обединиха участниците в пленарната сесия, посветена на <strong>защита на правата на</strong> <strong>пътуващите деца: поуки от “бежанската криза“</strong> <strong>по време на международната конференция на високо ниво за правата детето в гр. София</strong><strong>.</strong> Модератор на тематичната дискусия бе г-н Георге Москос, заместник-омбудсман за децата, Гърция, а гоорители г-н Жан-Клод Легран, главен регионален съветник по въпросите на закрила на детето към регионалното представителство на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и за Общността на независимите държави  и г-жа Анна Остин , юрисконсулт, Секретариат на вропейския съд по правата на човека.

Съветът на Европа играе важна роля в гарантирането на правата на децата в движение чрез създаваните мерки и политики, бяха единодушни дискусантите. Според тях е нужна не само политическа воля, а обединяване на усилията и ресурсите на всички страни. Необходимо е и да се промени системата за закрила на детето, да има по-добра социална работа с децата бежанци, съобразена с нуждите им от подходящи условия за живот, достъпни и разбираеми материали за техните права и задължения, достъп до образование и здравеопазване.

В сесията за<strong> изслушване на децата в съдебните производства</strong> модератор бе доц.д-р Велина Тодорова от Института за държавата и правото, БАН. Българският опит и реформата в сферата на детското и младежко правосъдие представи г-жа Вергиния Минчева-Русева, заместник-министър на правосъдието. Говорители бяха г-н Беноа ван Кеърсбилк, директор, Defence for Children International, г-жа Маргарет Туит, координатор за правата на детето, Европейска комисия, г-жа Зузана Фишерова, председател на Европейския комитет по правно сътрудничество към Съвета на Европа. Те се обединиха около нуждата от създаване на насоки и провеждането на специализирани обучения на полицаи, психолози, съдии за работа с деца в съдебните процедури.

<strong>Правото на изслушване</strong>: <strong>достигане до нови нива на участие на децата</strong> бе фокус на третата пленарна сесия. В нея участието на ДАЗД бе широко застъпено. Модератор на част от дискусиите бе г-жа Петя Димиторва – държавен експерт, а заместник-председателят на Съвета на децата Йоана Захариева представи дейността и реализираните кампании на българския национален детски консултативен орган.

Конференцията „Достигаме висини за правата на детето“ дава начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето - Стратегията от София /2016-2021/. Тя се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Форумът е под Патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, който ще открие събитието. Домакини са г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-жа Габриела Батаини<strong>-</strong>Драгони, заместник генерален секретар на Съвета на Европа.

[su_slider source="media: 4875,4876,4877"]