Конференция "25 години Конвенция на ООН за правата на детето - българският поглед"

18.11.2014г.

На форумът, който ще се състои на 20 ноември, четвъртък, в 10.00 часа в зала „Тържествена” на Централния военен клуб, са поканени и ще присъстват депутати и министри, кметове, бившите председатели и зам.-председатели на Държавната агенция за закрила на детето, представители на неправителствени организации и др.

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай и представителят на България в експертния комитет на Съвета на Европа за подготовка на Стратегията за детето 2016 – 2019 г. г-жа Велина Тодорова, както и председателят на Съвета на децата към Агенцията Румен Андреев ще очертаят приложението на Конвенцията на ООН за правата на детето в българските и международните условия и документи.

В зала „Тържествена” ще бъдат и победителите в Националния конкурс на ДАЗД „Победи опасността”. Те ще бъдат отличени за своите рисунки и снимки, в които чрез художествените средства са представени опасностите вкъщи и навън и начините за тяхното избягване.

Конференцията „25 години Конвенция за правата на детето – българският поглед” е част от обявената в началото на годината кампания на ДАЗД „2014 – година на правата на детето”, в която се включиха десетки общини, неправителствени организации, учебни заведения.

Целта на кампанията бе да насочи вниманието на обществото и институциите към децата в България, да провокира към мерки и действия, гарантиращи спазването на Конвенцията за правата на детето на ООН, към активизиране на действия, целящи създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца, както и към повишаване на информираността им и провокиране в тях на активно отношение към въпросите, които ги касаят.

Кампанията бе насочена към децата и техните родители, към държавната и местна власти, към гражданските организации и бизнеса.

КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – БЪЛГАРСКИЯТ ПОГЛЕД“ 

20 ноември 2014 г.

Зала „Тържествена”, Централен военен клуб