Координаторите по проект „Детство за всички” отчетоха дейността си

03.04.2015г.

<div class="single_news">

Постиженията и предизвикателствата пред процеса на деинституционализация, адаптацията и развитието на децата и младежите с увреждания, настанени в новите социални услуги, обсъди на работна среща в гр. Сливен екипът на проект „Детство за всички”. Проектът се изпълнява от ДАЗД и от 2010 г. реализира най-ключовите за успеха на процеса дейности – оценка на индивидуалните потребности на всяко от децата с увреждания в 25-те институции, подготовката им за реинтеграция, настаняване в приемно семейство, осиновяване или настаняване в нова, близка до семейната резидентна услуга. В срещата се включиха и местните координатори по проекта, всеки от които в изминалите години отговаряше за конкретен ДДУИ и придружаваше децата и младежите в подготовката им за промяна. В какво успяхме, на какво ни научи този уникален за България и сложен процес, какво трябва да променим в следващите си стъпки, бяха основните обсъждани теми.

Днес, 5 години след началото, по-голямата част от децата и младежите с увреждания вече са извън институции, промяната в тях е видима, те получиха идентичност, успешно се адаптират в общността, много от тях посещават детска градина или училище, част от младежите работят, каза председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. С общи усилия успяхме да променим мисленето на хората и да създадем по-добри условия за тях, и това би било немислимо без всеотдайната работа на координаторите, които бяха най-близо да децата, заяви г-жа Ева Жечева.

Координаторите споделиха, че децата и младежите показват значителен напредък във физическото и психическото си развитие. „С промяната на грижата и напускането на институцията дадохме възможност на децата да мечтаят и да вървят напред. Ние и всички работещи с тях също се променихме”, допълниха местните представители на проект „Детство за всички”.

Снежана Кръстева – началник на ОЗД Сливен, сподели, че процесът на деинституционализация е помогнал на социалните работници да надградят експертизата си и да оказват необходимата на подкрепа на децата и персонала на новите социални услуги.

Кметът на Община Сливен ген. Кольо Милев, който се включи в срещата, поздрави координаторите за всеотдайната им работа и им пожела да продължават да работят и да се радват на много детски усмивки.

Над 1000 момичета и момчета с увреждания от домовете вече живеят в центрове за настаняване от семеен тип, разкрити от общините. Закрити са 5 от 25-те институции за деца с увреждания. До края на 2015 г. и останалите 210 деца с увреждания от Домове за деца с умствена изостаналост ще имат своя нов дом и ще получават по-добра грижа, а останалите 20 институции ще бъдат закрити.

Проект „Детство за всички” се реализира от ДАЗД в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

[su_slider source="media: 5523,5524"]

</div>