КОФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА ПРАВОТО НА МЛАДИТЕ ХОРА НА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

20.11.2018г.

На 20-ти ноември 2018 г., по повод 29-та годишнина от приемането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с „Джуниър Ачийвмънт България“ и 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ – София, организираха конференция, посветена на правото на младите хора на качествена образователна среда

В събитието участие взеха: г-н Бисер Петков–министър на труда и социалната политика, д-р Джейн Муита-представител на УНИЦЕФ в България, д.ик.н. Янка Такева-председател на Синдиката на българските учители,  д-р Ваня Кастрева-началник на РУО - София-град, г-н Мартин Роумер, доскорошен председател на Европейския Синдикален комитет, г-жа Милена Стойчева-изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт, България, представители на Пловдивския университет, представители на Посолствата на Холандия и Хърватия, директори на училища в София, представител на Съвета на децата към ДАЗД, деца от столични училища.

Домакин на събитието бе д-р Елеонора Лилова - председател на Държавна агенция за закрила на детето. Д-р Лилова благодари на гостите за ангажираността към политиките за деца и пожела на учениците да развиват своите умения и компетентности, като посрещат предизвикателствата без страх.

Тя припомни, че преди 29 години, на този ден световните лидери са създали глобален договор за признаване и закрила на правата на детето. В Конвенцията на ООН по правата на детето е въплътен духът на международната солидарност за зачитане и спазване на детските права.  54-те члена на Конвенцията са израз на категоричната воля на държавите, детските права да не бъдат погазвани и воля на постоянния стремеж да се осигуряват все по-добри условия за развитието на детето и закрила на детството, като определящ период за развитието на всяко човешко същество.

 Д-р Лилова подчерта също, че инвестицията в децата е гаранция за развитието на динамично и позитивно общество.

Тя запозна присъстващите с широкия процес на консултации при създаването на Новата стратегия за детето, която ще е двигателят на политиките за деца в бъдеще.

Министър Петков поздрави присъстващите деца с празника, като им напомни, че трябва да познават своите права, да ги отстояват и упражняват. Г-н Петков поздрави д-р Лилова и Държавната агенция за закрила на детето като орган, който е призван да защитава и гарантира правата на децата в риск, и поздрави председателят на ДАЗД за лидерството в процеса по създаването на Новата стратегия за детето за периода 2019 -2030.

 Министър Петков отправи призив към децата да се учат, да влагат усилие в подготовката на уроците и да развиват уменията си, като подчерта, че само образованите хора са независими и истински свободни.

В своето изказване д-р Джейн Муита подчерта ролята на Конвенцията на ООН за правата на детето, приета на 20.11.1989 г., като най-щироко подкрепен от правителствата документ. Тя напомни, че документът регламентира основните права на децата като правото на най-добрия интерес на децата, правото и задължението за образование и др. Тя подчерта, че образованието е ключа към развитието на потенциала на всяко дете. Д-р Муита разказа как около 20-ти ноември светът става син: Тя припомни, че УНИЦЕФ е призовал хората, училищата и корпорациите в цял свят да станат сини, за да помогнат за изграждането на свят, в който всяко дете е в училище. Тя сподели с присъстващите, че въпреки огромния напредък през последните десетилетия, милиони деца от начална до средна възраст са извън училище. Затова приносът на всички специалисти трябва да е насочен към пълен обхват на децата в училище.

 Фокус на конференцията бе ключовата роля на училищните лидери за развитие и поддържане на такава среда, която подготвя пълноценни и активни европейски граждани. Основен лектор по време на събитието бе г-н Мартин Ромер – съветник на Интернационала на образованието, който е създаден през 1992г. и обединява 401 учителски организации от 171 страни с 30 000 000 членове от целия свят, представляващи всички степени на образованието. Акцент в програмата бе изложението на г-н Ромер на тема „Бъдещето на училищното лидерство в Европа“. Г-н Мартин Ромер сподели своя опит при обучението на млади лидери в училищната среда – какви кючови компетенциии е необходимо да се развиват в тях, непрекъснатия процес на обучение и подкрепа, и как лидерството се отразява на учебния процес.

В рамките на дискусията на тема: „Как се подготвят лидерите на утрешния ден“, беше споделен опитът натрупан в  проекта “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+”. Организирани са обучения на директори на училища, правени са фокус групи на учители и директори, като са откроени важните теми, които не присъстват в учебния процес. За да могат повече учители и директори да бъдат обучени, е създадена онлайн платформа: Online training programe for school leaders of tomorrow. В платформата са включени обучителни модули, тестват се принципи, определени са ментори – директори с опит, които помагат на своите колеги.

Г-жа Янка Такева оповести пред аудиторията на конференцията за работната среща между председателите на синдикатите на учителите в страните-членки и представители на Европейската комисия. В рамките на тази ключова среща за образователния процес, са изведени четири направления за развитие на образованието:

  1. Лидерство в образованието;
  2. Възпитание на децата в европейските ценности;
  3. Дегитализацията и влиянието й в качеството на образовнитео и иновативността в училище;
  4. Социалният диалог - да се постигат балансирани политики.

 Г-жа Такева представи дейността на Постоянната академия за иновации в образованието, в рамките на която са разработени 16 теми за обучение на учители и директори на училищата. Някои от тях са: лидерство, наставничество, задържане на младите учители, приобщаващо образование, работа в мултикултурна среда, лидерство в управлението, хуманизъм в образованието, креативен начин на работа и др.

Г-жа Милена Стоянова от Джуниър Ачийвмънт разясни ползите от въвеждането на обучение от най-ранна възраст с цел развитие на предприемаческите качества в децата.

Г-жа Ваня Кастрева подчерта ключовата роля на лидерството в образовнието. Тя припомни, че образованието не е стока, което определя системната работа на училищните специалисти за подкрепа на лидерските качества на децата в училище.

В заключение  г-жа Лилова заяви, че този специален ден на детето предлага на всеки вдъхновяващи усилия за застъпничество, популяризиране на правата на децата, като се превеждат в диалози и действия, които да изградят по-добър свят за децата. Председателят на ДАЗД подчерта, че училищните лидери са важни участници в изграждането на ефективни връзки между различните нива на образование и обучение, семействата, трудовата заетост и местната общност..

Проявата бе съпътствана от детска изложба на макети и рисунки на ученици от 143 ОУ „Георги Бенковски“.