Кризисна интервенция на учениците и учителите в Професионална гимназия по икономика „Професор д-р Димитър Табаков” гр. Сливен

06.11.2015г.

<div class="single_news">

Психолози, изпратени от Държавната агенция за закрила на детето, ще осъществяват кризисна интервенция на учениците и учителите в Професионална гимназия по икономика „Професор д-р Димитър Табаков” гр. Сливен, в двора на която днес бе убито 15-годишно момиче. Във връзка с инцидента, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) г-жа Ева Жечева препоръча незабавно да бъде свикан Координационен механизъм за взаимодействие при случай на насилие, с участието на прокурор.

Екипът на ДАЗД осъжда остро проявата на агресия и насилието в училищния двор, довели до смъртта на ученичка в ІХ клас, и изразява безпокойство от зачестилите инциденти в образователни институции. Училището е място за образование и възпитание.

Призоваваме компетентните органи спешно да предприемат допълнителни мерки за предотвратяване на насилието в образователните институции и в района около тях, за осигуряване безопасността на децата и гарантиране на техните права.

Екипът на ДАЗД изказва съболезнования на семейството на загиналото момиче.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.