КРЪГЛА МАСА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ

11.04.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето бе домакин на кръгла маса, посветена на правата на децата с аутизъм в България, която се състоя на 11.04.2019 г. в Зала 5 на МТСП. Срещата се осъществи съвместно с Асоциация „Аутизъм“, Сдружение „Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“.

Събитието се проведе под патронажа на посланика на Израел в България – Н. Пр. Ирит Лилиан, и Н. Пр. Сьорен Якобсен – Посланик на Кралство Дания. Участие в срещата взеха д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, Светлана Ангелова – зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в НС, д-р Калин Поповски – зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в НС, представители от Дирекция „Приобщаващо образование“ и РУО София-град, експерти от детската психиатрична клиника „Свети Никола“,  Минка Йовчева – Дирекция ''Социални дейности'' на Столична община, г-жа Ани Ананиева от АСП, Георги Руйчев – председател на Българския форум на бизнес лидерите, писателят Калин Терзийски, актрисата Силвия Лулчева и др.

Водещата тема на срещата бе ролята на държавните институции и гражданското общество, които с общи усилия приобщават децата с аутизъм и променят нагласите на обществото към тях.    

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, подчерта важността на усилията за създаване на добри условия, при които тези деца да разгърнат потенциала си и да се реализират, съобразно своите възможности и таланти.

Сътрудничеството между ДАЗД и Асоциация „Аутизъм днес“ започва през 2015 г., като до днес двете организации заедно организират обучения и уебинари за професионалисти, а през юли 2018 г., в сътрудничество и с Autism Speaks, се проведе и научна конференция по темата в София.

В контекста на разработването на Националната стратегия за ранно детско развитие и в тясно сътрудничество с УНИЦЕФ, са инициирани редица дейности на всички нива на здравеопазването, целящи въпросите за ранното откриване на проблеми в развитието, и предоставяне на качествена ранна интервенция за деца и техните семейства.

В проекта на новата Национална Стратегия за детето 2019-2030 г. са заложили конкретни мерки за повишаване на компетентността на професионалистите, работещи с деца в тази сфера, както и подкрепа и информиране на родителите.

Този месец ДАЗД отправи молба до Световната здравна организация за възможност за прилагане на програмата на СЗО (Обучителна програма за предоставяне на грижи за семейства с деца с проблеми или изоставане в развитието), която представлява липсващ компонент в нашия цялостен подход на територията на страната.

По време на срещата се роди идеята за практическа конференция (семинар) под надслов „Не сте сами“, на която държавни и общински институции, съвместно с неправителствения сектор, ще проведат широк диалог в сферите на образованието, здравеопазването и социалните дейности, и ще излязат с обща позиция по бъдещото си партньорство в контекста на аутизма.