Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Мартеничките на Детския съвет с послание към възрастните: Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция в бъдещето

01.03.2016г.

Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция в бъдещето, мартенички с това послание изпрати Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето на всички министри.
От днес членовете на Съвета започват срещи с кметове и областни управители, за да връчат лично мартеничките с посланието, да благодарят на местните ръководители за съвместната работа в гарантиране на правата на децата и да им напомнят,  че "Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция в бъдещето".
По време на срещите си с кметовете и областните управители членовете на Съвета на децата ще представят идеите на своите връстници за създаване на по-добри условия за развитие на младите хора в България.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства.

[su_slider source="media: 4995"]