Междуинституционална среща за детската безопасност в районите на жп гарите свиква председателят на ДАЗД

17.12.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева свиква утре междуведомствена работна среща, на която ще бъдат обсъдени мерки и действия за осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата.

На срещата се очаква институциите да представят действията, които са предприели или възнамеряват да предприемат след писмото на председателя на ДАЗД от края на м. ноември, по повод на трагичен инцидент с 15-годишно дете в района на гара «Разпределителна».

В него се настоява за спешно обезопасяване на районите на ж.п. гарите и ж.п. депата и ограничаване на достъпа до тях, както и за повишаване на информираността на децата и родителите за опасностите, които крият тези райони. Предлага се в училищата да бъдат проведени "Открити уроци по ж.п. безопасност и безопасно преминаване на железопътните превози", на които децата да бъдат запознати с рисковете в районите на електрифицираните железопътни участъци - близкия контакт с вагони, локомотиви, приближаването до електрозахранващата железопътна мрежа и преминаването през железопътни прелези. Повишаването на информираността на децата е един от факторите за предотвратяване на нови трагични инциденти, е становището, което изрази в писмото си председателят на ДАЗД.

Тема на утрешната среща ще бъде и координацията между институциите в изпълнение на мерките и действията, които ще бъдат планирани.

За участие в нея са поканени представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Агенция „Железопътна администрация”, Държавно предприятие „Железопътна инфраструктура”, Холдинг «Български държавни железници».

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.