Междуинституционална среща за детската безопасност в районите на жп гарите свиква председателят на ДАЗД

17.12.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева свиква утре междуведомствена работна среща, на която ще бъдат обсъдени мерки и действия за осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата.

На срещата се очаква институциите да представят действията, които са предприели или възнамеряват да предприемат след писмото на председателя на ДАЗД от края на м. ноември, по повод на трагичен инцидент с 15-годишно дете в района на гара «Разпределителна».

В него се настоява за спешно обезопасяване на районите на ж.п. гарите и ж.п. депата и ограничаване на достъпа до тях, както и за повишаване на информираността на децата и родителите за опасностите, които крият тези райони. Предлага се в училищата да бъдат проведени "Открити уроци по ж.п. безопасност и безопасно преминаване на железопътните превози", на които децата да бъдат запознати с рисковете в районите на електрифицираните железопътни участъци - близкия контакт с вагони, локомотиви, приближаването до електрозахранващата железопътна мрежа и преминаването през железопътни прелези. Повишаването на информираността на децата е един от факторите за предотвратяване на нови трагични инциденти, е становището, което изрази в писмото си председателят на ДАЗД.

Тема на утрешната среща ще бъде и координацията между институциите в изпълнение на мерките и действията, които ще бъдат планирани.

За участие в нея са поканени представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Агенция „Железопътна администрация”, Държавно предприятие „Железопътна инфраструктура”, Холдинг «Български държавни железници».

</div>