МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЕЛЕФОННИТЕ ЛИНИИ ЗА ПОМОЩ НА ДЕЦА

17.05.2021г.

На 17 май 2021 г. отбелязваме Международния ден на телефонните линии за деца. От 2021 г. Държавната агенция за закрила на детето е в процес на присъединяване към Глобалната мрежа на телефонните линии за деца – Child Helpline International като неин пълноправен член в качеството си на държавен орган, който управлява българската Националната телефонна линия за деца 116 111.

Този ден се чества от 2007 г. по инициатива на Международното обединение на детските телефони на доверието (СНI), официално признато от Комитета на ООН по правата на децата. Тази година мрежата на телефонните линии за деца провежда поредица от събития от 17 до 20 май, които ще завършат с глобален призив за действие, призоваващ правителствата, регионалните институции и глобалния сектор на комуникациите да подкрепят телефонните линии и да популяризират техните услуги за деца.

Посланието на тазгодишната Международна седмица на телефонните линии за деца е да се повиши информираността за достъпа на деца и младежи до подкрепа по време на пандемията COVID-19, както и да се акцентира върху предизвикателствата, пред които са изправени телефонните линии за деца.

На 17 май международната организация представя и най-новия си доклад, озаглавен: „Гласовете по време на пандемията COVID-19 – въздействието върху децата, младите хора и телефонните линии за деца по цял свят“. Данните от този доклад разкриват, че в световен мащаб телефонните линии за деца са получили 25% повече обаждания през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

В България на горещия телефон за деца на ДАЗД увеличението е с 19% повече обаждания през 2020 г. в сравнение с 2019 г. За периода на пандемия у нас консултантите на 116 111 отчитат, че децата и младежите имат нужда да споделят свои преживявания и взаимоотношения, което се дължи на ограниченията за директно общуване с близки и приятели. За тях  Линията е още една възможност за социализация. Проведените консултации показват, че децата и младежите днес създават и поддържат приятелства предимно онлайн, а това понякога води до разочарования или тормоз в социалните мрежи. Затова децата се консултират за безопасността им в интернет, както и за начините да потърсят подкрепа чрез подаване на сигнал през сайта на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и др.

За периода от месец март 2020 г. до  май 2021 г. броя на обажданията от деца и възрастни е 65 734, като проведените консултации са 23 596.  За същия период общия брой на сигналите за дете в риск са 1 435, а случаите на деца в риск от изоставяне са 97.

Номер 116 111 освен безплатен е денонощен и анонимен. Екипът на Линията се състои от квалифицирани специалисти, психолози и педагози, които реагират адекватно на проблемите на децата и навреме на подадените сигнали за дете в риск.  Те са готови да изслушат всяко обаждане на дете или родител, да обсъдят въпросите, които ги вълнуват или притесняват и да окажат психологическа подкрепа, както и да помогнат на деца в риск.

ДАЗД  продължава да е в подкрепа на всички деца чрез ценните услуги на Националната телефонна линия за деца 116 111, особено през предизвикателните времена на пандемията COVID-19.