Международна конференция в подкрепа на услугите за деца с увреждания се провежда в Кюстендил

25.03.2015г.

Международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността” се провежда от днес до 27 март в гр. Кюстендил.

Във форума участват над 80 представители на новоразкритите социални услуги за деца и младежи и на общините от Югозападния регион, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Специален гост-лектор е Женевиев Клутур-Монрибо – френски клиничен психолог, психопатолог и психоаналитик, която работи с деца и младежи с психични страдания в гр. Бордо, Франция. Тя ще представи модели за работа в услуги за деца и младежи с нарушени социални връзки, вследствие на дългогодишен престой в институции.

Как се работи с деца с психични страдания, какви са трудностите в адаптацията на децата и младежите с увреждания в новите социални услуги – център за настаняване от семеен тип и защитено жилище, реакции при кризи, са сред основните теми, които ще дискутират участниците в конференцията. Регионалните екипи по деинституционализация от Благоевград и Кюстендил ще споделят опита си, добрите практики и предизвикателствата в прехода от институционална грижа към грижа в общността.

Г-жа Клутур ще посети центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в градовете Кюстендил, Перник и Благоевград, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Френският психолог ще обсъди с персонала на услугите модели за практическа работа, чрез които ще се осигури по-високо качество на грижа за настанените деца и младежи с увреждания.

Това е последната от поредицата срещи с участие на международни експерти, които бяха планирани и осъществени в шестте района за планиране в България, в подкрепа на персонала на новите резидентни услуги за деца и младежи с увреждания. В тях участваха и бяха обучени над 500 специалисти от ЦНСТ и Защитени жилища в цялата страна.

Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.