Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Методът "Фамилни групови конференции" за подкрепа на деца и семейства обсъждат на международна среща в гр. София

26.09.2018г.

Методът „Фамилни групови конференции“ навлиза все по-широко в България и допринася за подобряване на грижата за децата чрез включване на семейството при решаването на възникнали трудности и проблеми. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова при откриването на  среща-обучение по проект „Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа“, организирана от Фондация „Лале“.

В тридневния форум в гр. София участват институции и организации, ангажирани със спазването на правата на децата и осигуряване на подкрепа на семействата, от България, Великобритания, Шотландия, Германия, Франция и Холандия.

Представените практики доказват функционалността и ефективността на метода на работа чрез Фамилни групови конференции и затвърждават убеждението, че са решение не само в кризисни, но и в редица обикновени ситуации. Председателят на ДАЗД предложи част от добрия опит на участниците да бъде приложен в подкрепата на децата, напускащи специализирани институции и социални услути за деца. „Няма по-вълнуващо преживяване от това да станеш част от промяната дори само за едно дете, за едно семейство. Да видиш искрената благодарна усмивка, предизвикана от подкрепа в труден момент, е най-голямата награда за нас, които работим с тази толкова деликатна материя – детската душа“, подчерта д-р Лилова.

Целта на партньорите в проекта „Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа“ е да разширят приложението на метода в своите държави и в прилаганите публични политики, да обучат специалисти в сферата на социалната дейност и да развият умения за насърчаване участието на семействата в подкрепата и решенията, които ги засягат.