Мике Шурман: България има една година, за да оцени участието на децата във всички сфери на живота

24.04.2017г.

Днес започва пилотен проект на Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на Европа, с който да се провери дали децата и младите хора могат и участват активно в обществения живот. Консултантът към Съвета на Европа обясни в предаването "Преди всички" на БНР.

http://bnr.bg/post/100823174/miki-shurman-balgaria-ima-edna-godina-za-d…

[su_slider source="media: 3079" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.