МИКЕ ШУРМАН: „БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА НЕВЕРОЯТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЛОДОТВОРНАТА РАБОТА НА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАР В СОФИЯ“

01.05.2017г.

<div class="single_news">

https://soundcloud.com/sacp-government/mike-shurman-blgariya-ima-edna-g…

„Бих искала да благодаря за перфектната организация на семинара, който се проведе на 24-ти април в София“. Така започва писмото, изпратено от Мике Щурман, експерт към Съвета на Европа до Държавната агенция за закрила на детето.

„Едно отлично начало на стартиранено на пилотния проект на Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на Европа. Благодаря и за изключителното медийно отразяване, което съм убедена, че ще допринесе за отличното стартиране на Инструмента за оценка на детското участие в България. Надявам се, че медийният интерес ще допринесе и ще помогне в комуникацията за по-доброто разбиране на това какво всъщност означава участие на децата в политиката за деца. Лично аз бях докосната от журналистката от BIT TV, която със сълзи в очите сподели, че много би искала и тя да е имала възможност като дете да участва в подобни проекти“.

Ан Кроули, експерт към Съвета на Европа относно правата на децата, също поднесе своите поздравления: „Това беше наистина отлично начало на проекта, а сътрудничеството ни с Държавната агенция за закрила на детето до момента е едно от най-плодотворните. Пожелавам ви работата да ви носи удоволетворение и съм сигурна в прогреса, до който неминуемо ще допринесе“.

[su_slider source="media: 3012,3013,3014,3015,3016" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

</div>