МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРИЕ НА ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. И НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

13.02.2017г.

Министерски съвет прие Националната програма за 2017 г. за закрила на детето. Документът се фокусира върху осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване и създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/4_npzd_2017_sacp_sled_st…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/4_nppnzd_2017_2020_sled_…; download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.