Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРИЕ НА ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. И НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

13.02.2017г.

Министерски съвет прие Националната програма за 2017 г. за закрила на детето. Документът се фокусира върху осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване и създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/4_npzd_2017_sacp_sled_st…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/4_nppnzd_2017_2020_sled_…; download="all" viewer="google"]