Министерството на младежта и спорта ще си сътрудничи със Съвета на децата

01.07.2016г.

<div class="single_news">

Министерството на младежта и спорта /ММС/ ще си партнира активно със Съвета на децата в реализирането на инициативи на местно и национално ниво. Това декларират от Дирекция „Младежки политики“ в писмо до председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева. Експертите на ММС са впечатлени от креативността и идеите на Съвета на децата, представени по време на заседанието му, провело се от 27 до 29 юни т.г. в гр. София.

Информация за срещата и препоръките на консултативния детски орган вече са публикувани на електронната страница „Национална информационна система за младежта“ - <a href="http://nism.bg/">http://nism.bg/</a&gt; и са разпространени до регистрираните в нея младежки организации.

От ММС в момента се подготвя концепция за отбелязване на 12 август - Международен ден на младежта. Съветът на децата ще бъде активно включен в реализирането на планираните инициативи, заявяват от Дирекция „Младежки политики“.

</div>