Министерство на правосъдието отговори на дадените предложения от Съвета на децата

19.09.2016г.

Министерство на правосъдието, като орган по закрила на детето, със специална компетентност в областта на международното осиновяване, безусловно застъпва принципа за водещия интерес на децата при осиновяването и допускането му, само ако е в техен интерес.

[su_slider source="media: 4344,4345"]