Министерство на правосъдието отговори на дадените предложения от Съвета на децата

19.09.2016г.

Министерство на правосъдието, като орган по закрила на детето, със специална компетентност в областта на международното осиновяване, безусловно застъпва принципа за водещия интерес на децата при осиновяването и допускането му, само ако е в техен интерес.

[su_slider source="media: 4344,4345"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.